ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22 23
วันปิยมหาราช
24
25 26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28 29 30
มีรายการจอง
 
31

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ29/10/2563 เวลา 17:17:53
วันที่ใช้ห้อง 30 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มาบริการสอนนักเรียนฝึกทำอาชีพอิสระ
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ19/10/2563 เวลา 14:38:24
วันที่ใช้ห้อง 27 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   27 ต.ค. 63 เวลา 15:10
ผู้ขอใช้ นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
รายละเอียด

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ26/10/2563 เวลา 15:14:42
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 63 เวลา 15:30   ถึงวันที่   26 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ   สำหรับแผนก สำนักอำนวยการ
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายบริหาร
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ26/10/2563 เวลา 15:15:59
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 63 เวลา 12:40   ถึงวันที่   26 ต.ค. 63 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง   สำหรับแผนก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วาระการประชุม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
รายละเอียด

อาคารโดม

อนุมัติ26/10/2563 เวลา 15:16:10
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 63 เวลา 12:40   ถึงวันที่   26 ต.ค. 63 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง   สำหรับแผนก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วาระการประชุม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ19/10/2563 เวลา 14:39:06
วันที่ใช้ห้อง 26 ต.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ต.ค. 63 เวลา 10:10
ผู้ขอใช้ นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
รายละเอียด

อาคารโดม

อนุมัติ15/10/2563 เวลา 22:35:35
วันที่ใช้ห้อง 18 ต.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสุ่มเสี่ยง
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ15/10/2563 เวลา 22:35:20
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 ต.ค. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม จัดกิจกรรม "เส้นทางการเป็นยูทูปเบอร์"
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ19/10/2563 เวลา 13:46:36
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 63 เวลา 12:40   ถึงวันที่   16 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม พิจารณาทุนการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ15/10/2563 เวลา 10:04:16
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุมาลี สมบูรณ์   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล
วาระการประชุม ประชุมครู ประจำเดือนตุลาคม 63
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ