ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7 8 9 10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ17/04/2564 เวลา 19:36:15
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนเช้า ประชุมหัวหน้าระดับบ่าย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ