ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4 5
มีรายการจอง
 
6 7
8 9 10
มีรายการจอง
 
11 12 13
มีรายการจอง
 
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25 26 27 28
29 30          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ23/11/2563 เวลา 19:02:58
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล
วาระการประชุม ประชุมครูครั้งที่8
รายละเอียด

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ23/11/2563 เวลา 08:20:26
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   23 พ.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ   สำหรับแผนก สำนักอำนวยการ
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ15/11/2563 เวลา 23:14:37
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 พ.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล
วาระการประชุม ประชุมปิดภาคเรียน
รายละเอียด

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ15/11/2563 เวลา 23:14:24
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสาวกูฮามีด๊ะ กูเมาะ   สำหรับแผนก สำนักอำนวยการ
วาระการประชุม ประชุมใ่ายบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ03/11/2563 เวลา 19:39:39
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วาระการประชุม การจัดทำวานสารโรงเรียน
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ03/11/2563 เวลา 19:39:25
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม ปริมาณงานสอน
รายละเอียด

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

อนุมัติ03/11/2563 เวลา 19:38:35
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 63 เวลา 15:30   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ   สำหรับแผนก สำนักอำนวยการ
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายบริหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ