ปฏิทินการใช้ห้อง

มีนาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4 5 6
7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องหอประชุมใหญ่

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 64 เวลา 12:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 64 เวลา 15:10
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม ติว O-NET นักเรียน ม.6
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อนุมัติ03/03/2564 เวลา 20:11:27
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวบุษบา นามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วาระการประชุม ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
รายละเอียด

ห้องประชุมรำเพยบงกช

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 20:18:26
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 64 เวลา 15:20   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์   สำหรับแผนก รองผู้อำนวยการ
วาระการประชุม -
รายละเอียด

ห้องหอประชุมใหญ่

อนุมัติ01/03/2564 เวลา 09:15:47
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 64 เวลา 12:40   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 15:10
ผู้ขอใช้ นางสาวกิติมา ทองแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มบริหารวิชาการ
วาระการประชุม ติว GAT/PAT นักเรียน ม.6
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ