รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมรำเพยบงกช

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร3

แสดง

ห้องประชุมศิริพฤกษ์

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร3

แสดง

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร4

แสดง

ห้องหอประชุมใหญ่

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอประชุม

แสดง

อาคารโดม

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารโดม

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ