รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องหอประชุมใหญ่
จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ หอประชุม
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง นายไพรวัลย์ เจริญผล
เบอร์ติดต่อ 0867991623

ภาพประกอบ